DENON ETXEAREN ZAINTZA

 

Gure testuingurua

Frantzisko Aita Santuak, 2019ko irailaren 12an, «planetaren etorkizuna eraikitzen ari garen moduari buruz eta guztion talentuak alderantzikatzeko beharrari buruz» hitz egiteko gonbita egin zuen, «aldaketa bakoitzak hezkuntza-bide bat eskatzen baitu, elkartasun unibertsal berri bat eta gizarte atseginago bat helaraziko duena».

Hori dela eta, Hezkuntza Itun Global baten ekimena sustatu du, «belaunaldi gazteekiko eta haiekiko konpromisoa suspertzeko, hezkuntza irekiago eta integratzaileagoarekiko grina berrituz, egonarriz entzuteko, elkarrizketa eraikitzailerako eta elkar ulertzeko gai dena». Helburua da «hezkuntza-aliantza zabal baten aldeko ahaleginak batzea, pertsona helduak osatzeko, zatiketak eta kontrajarpenak gainditzeko eta harremanen ehuna gizateria haurrideagoaren bidez berreraikitzeko».

Garapen Jasangarrirako Euskal Estrategia (2002–2020), ingurumen–gaiei buruzko Europar Batasunaren VI. Programa eta Nazio Batuek 2005–2015 aldia Garapen Jasangarrirako Hezkuntzaren hamarkadatzat hartzea direla eta, Madre de Dios Ikastetxeak, bai eskolan zein bere inguruan garapen jasangarria lortzeko itunak egin eta erantzukizuna hartzen du. Deklarazio hori sinatuta, baliabide naturalak eta biodibertsitatea zaintzearen, biztanleriaren bizi–kalitatea ziurtatzearen eta herritarrak garapen jasangarrirako gaitzearen garrantzia eta beharra onartzen dugu.

Zeri deitzen diogun jasangarritasuna

Onartzen dugu, era berean, Madre de Dios Ikastetxeko gazteek eta haurrek euren hiriari zein auzoari eta garapen jasangarriari buruzko gauzak esateko eta ekarpenak egiteko dituztela. Horregatik bultzatzen dugu Eskolako Agenda 21, ikasleak gure ikastetxearen eta udalerriaren ingurumen–kalitatean eragina duten arazoetan parte hartzen, erabakiak hartzen eta inplikatzen ohitzea helburu duen programatzat.

Jendaurrean adierazten dugu Eskolako Agenda 21 eraikitzen gogoz lan egiteko hartu dugun konpromisoa. Horrek eskatzen du ingurumenarekiko erantzukizunaren zentzua sustatzea, ingurumenarekin lotuta betebeharrak betetzea eta ingurumenaren egoera, balore demokratikoak eta gure ingurunearen jasangarritasuna arian–arian eta etengabe hobetzera zuzendutako neurriak hartzea.

Hau guztia kontutan hartuta, Madre de Dios ikastetxeak Eskolako Agenda 21 programaren proiektua lantzeko eta, curriculum- eta hezkuntza–proiektuetan barne hartuta, haren filosofia eta metodologiari jarraituz abiarazteko konpromisoa hartuko du. Ikastetxeko ingurumen batzordeak eratu eta proiektuaren arduraduna izendatuko du. Garapen prozesua bultzatu eta lortutako emaitzak ebaluatuko ditu. Gainera, urteko emaitzak eskola eta udal-elkarteari jakinaraziko dizkiogu.

ERRONKA BERRIAK

Konpromiso horretan, zentroaren hainbat esparrutatik erronka batzuk landuko ditugu, agerian gera daitezen honako hauek:

 

 • 1

  Deskarbonizazio-ereduetarako energia-trantsizioa.

 • 2

  Boluntariotza sustatzea ikasleen eta hezkuntza-komunitateko gainerako kideen artean.

 • 3

  Kontsumoak eta baliabideak murriztea (12. GJHa. KONTSUMO ARDURATSUA).

 • 4

  Hondakinen kudeaketa (6. GJH UR GARBIA ETA ARDURATSUA, 7. GJHa. ENERGIA ESKURAGARRIA ETA BERRIZTAGARRIA).

 • 5

  Garapen Helburuak gure CURRICULUM DISEINUKO unitate didaktikoetan inplementa

 • 6

  Gizartearekiko konpromiso eraikitzailea sustatzea( GJHa. HIRI ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK).

GJHei ekarpena egiten diegu

Ama de Dios Ikastetxean 8 GJH identifikatzen ditugu. Gure jarduerak zuzenean bultzatzen ditu, eta ikastetxearen estrategiaren oinarri diren XEDEAN, IKUSPEGIAN eta BALIOETAN jasotzen dira.

2030 Agendakoei, berriz, 18.a gehitu diegu, Hezkuntza Komunitateak sustatua, hizkuntzen eta kulturen aniztasunaren jasangarritasunerako, bereziki minoritarioena.