Pertsona kristau, zoriontsu eta konprometituak

MADRE DE DIOS IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 2023-2024

Hezkuntza-komunitateari alderdi akademiko, espiritual eta gizatiarrean
akonpainamendua, bikaintasunera eramango gaituen berotasunarekin eta kalitatearekin, berrikuntzaren eta eskumen-garapenaren bidez.

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA

1.1.- Harreman espazioak sortzea (komunikazioa eta parte-hartzea)

A- Malgutzea, Egokitze-aldia HHan, familien parte-hartzearekin
B- Familiek proiektuetan parte hartzeko egutegia prestatzea
C- Familia berrien beharrak egokitzea (matrikula berriak)

1.2.- Coachinga langileekin artikulatzea

A- E. PERTSONAK birdefinitzea (funtzioak eta kideak)
B- Langileei jarraipeneko elkarrizketak egitea
C- Ikastetxeko mentoreak izendatzea eta mentorizatuei esleitzea
D- ELAUNALDI ERRELEBOAREN PLANaren marrazketa
E- Rolentzako plantilla prestatzea Coteachingean

1.3.-Tutoretza Ekintza Planaren (TEP) esentzia aurkitzea ikasleak erdigunean jarrita

A- TEPa txertatzea saio Fisikoetan osagai emozionala lantzeko
B- TEParen berrikuspena maila instituzionalean
C- GUGAN ESENTZIA txertatzea TEPean

Un modelo de escuela sostenible medioambiental, económica y social, influyendo visiblemente en el entorno.

2. ARDATZ ESTRATEGIKOA

2.1 ESSECO eredua sortzea, inguruan efektu-kolpea emateko

A-  Elikagaien hondarrak kanpora ateratzeari aurre egitea
B-  Hondakinen kudeaketa plana Ikasgela/patioa
C-  Goxo-goxo, Huerto eta GJHak lerrokatzea
D-  Hiru hilean behingo LEBAB saioak etxean, kanpoan
E-  Bide jasangarriak
F-  Eskolako busaren murrizketa irteeretan
G-  “Herriko plaza” prestatzea eskolaz kanpoko ordutegian
H-  Auzoaren diagnostikoa txertatzea arloetan eta proiektuetan
I-  Ikastetxearen Plan Digitalaren Garapena

SAREAN lan egitea, sinergiak sortuz ikastetxeetan, erakundean eta gizartean

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA

3.1. Elkartrukea sortzea taldeen artean

A-  “Gure Hizkuntzak” hizkuntzen nazioarteko eguna
B-  Boluntariotzako proiektu instituzionala
C- Ikasleen/egonaldien elkartrukea

3.2. Topaketak sortzea

A-  Korrika Txikia gidatzea
B-  Xakeko txapelketa nazionala
C-  Elkartruke komunikatiboa hizkuntzetan

3.3. Esperientziak partekatzea

A-  Gure PIKTO ipuina ezagutaraztea
B-  PREST
C-  NORMALKUNTZA esperientzia

3.4. Aliantzak sortzea antolakundeekin

A-  3. adinekoen elkarteak
B-  MIKOLETA sarietan parte hartzea