Xedea Ikuspegia Balioak

Xedea

Irakaskuntza zentro kristau eta itunpekoa gara, Jaunaren amaren eta Eukaristia Txit Santuaren Mirabeen kongregaziokoa. Gure ikastetxeak eukaristian eta Andre Mariarenganako espiritu frantziskotarrean oinarrituriko ebanjelizazio kristaua du abiapuntu.

Denontzat gaude irekita, pertsonen eta gizartearen zerbitzura. Etengabeko prestakuntzan diharduen langile adituen eta sendien arteko elkarlanarekin, ikasleen garapen osoari begiratzen diogu, egunero agertutako erronkei ikuspuntu eraldatzaile eta kritikoarekin aurre egiteko gai izan daitezen.

Ikuspegia

Hezkuntza-proiektu berritzaileagatik ezagutu eta eskatutako ikastetxea izan gura dugu, gaitasunen ikaskuntzan zein askotariko adimenen garapenean oinarriturikoa, eta Kudeaketa Aurreratuaren ziurtagiriak bermaturikoa, alegia; bertan gure karisma eta balio kristauak agertzen dituena.

Gizalegezkoa eta finantza-jardueretan oreka agertzen diguna; langileen lanbide-garapena ziurtatzea eta sendiek Hezkuntza-Proiektuan parte hartzea errazten duena; ikasleen aniztasunari begiratuz, eleaniztasuna, emaitza onak eta euren bizitza-proiektua sendotzen ahaleginduko dena.

Ikuspegi zabalez eta inguruarekin elkarlanean ikasle kritiko eta konprometituak heziko dituena, boluntario-taldeen eta elkartasun-ekintzetarako erakundeen bitartez gizartearen eraldatzeari ekiteko gai izan daitezen.

Balioak

K1. Konfiantza

Laguntasuna eraikitzeko izaera irekiak eta norberaren konfiantzan oinarritzen direnak sustatzen ditugu, arazoak arintasunez aztertuz eta komunikazioa bermatzen duten guneak sortuz.

K2. Kompromisoa

Pertsonekin eta gure egitasmoarekin konpromisoa hartzen dugu, baliabide sortzaile eta malguak sustatuz, aniztasunari era profesionalean aurre egiteko.

H3. Hurbiltasuna

Gure hezteko eta ebanjelizatzeko modua, pertsona bakoitzaren gizatasuna indartzean datza, harrerari eta hurbiltasunari erreparatuz.

B4.Begikotasuna

Ikuspegi baikorra dugu pertsonaz , munduaz eta hezkuntzaz den bezainbatean; izan ere, haiengan Jauna ageri baitzaigu, baita zoriontasuna lortzeko aukerak ere.Halaber, norbanakotasuna ere dugu ardatz, heziketa emozionala eta sentimenduak garatuz.

S5. Sormena

Etengabeko aldaketa duen jarrera sustatzen dugu, teknologikoki eta axiliogikoki guztiz azkar aldatzen den mundu honetan.