Jabetasun Taldea

Proposamenen lanketaz, kudeaketaz, zuzendaritzaz, aholkularitzaz, ordezkapenaz, ikuskapenaz eta etengabeko hobekuntzaz arduratzen da nagusiki.

Personal - Colegio Madre de Dios
  • Sor Begoña Naberan
  • Sor Begoña Gómez
  • Sor Angustias Baquero
  • Sor Marta Tchivia
  • Sor Purificación Velasco
  • Sor Rossy Uquiche