Organigrama
Organigrama
Eskola Kontseilua
Eskola Kontseilua
Jabetasuna
Jabetasuna
Zuzendaritza Taldea
Zuzendaritza Taldea
Ikastetxeko irakasleak, administrazio eta zerbitzuetako taldea
Irakasleak
Ampa, gurasoen elkartea
Ampa
Congregación
Kongregazioa
Kokapena
Kokapena